Category Archives: bacalaureat informatica

test online bacalaureat informatica varianta 2

bacalaureat informatica varianta 2

* Variabilele x şi y sunt tip int. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 1 dacă şi numai dacă valorile întregi nenule memorate în variabilele x şi y sunt egale?
* Scrieţi ce se va afişa dacă se citesc, în această ordine, numerele: 17 22 13 101 2 7 5 0.
citeşte x (număr natural nenul)
┌cât timp x>0 execută
│ citeşte y (număr natural)
│┌dacă x>y atunci
││ scrie x%10
││altfel
││ scrie y%10
│└sf_daca
│x<-y
sf_cât timp
* Câte grafuri neorientate, distincte, cu 3 vârfuri se pot construi? Două grafuri se consideră distincte dacă matricele lor de adiacenţă sunt diferite.
* Variabila d, declarată alăturat, memorează în câmpurile a şi b lăţimea şi, respectiv, lungimea unui dreptunghi. Care dintre următoarele instrucţiuni atribuie câmpului p al variabilei d valoarea perimetrului dreptunghiului respectiv?
struct dreptunghi
{
float a,b,p;
}d;
* Se consideră o stivă în care iniţial au fost introduse, în această ordine, elementele cu valorile 1, 2 şi 3. Se notează cu AD(x) operaţia prin care se adaugă elementul cu valoarea x în vârful stivei şi cu EL operaţia prin care se elimină elementul din vârful stivei. Care sunt valorile ultimelor două elemente eliminate din stivă în urma executării secvenţei de operaţii: AD(4);EL;EL;AD(5);EL;EL?
* Utilizând metoda backtracking se generează în ordine lexicografică cuvintele de câte patru litere din mulţimea A={a,b,c,d}, cuvinte care nu conţin două vocale alăturate. Primele cinci cuvinte generate sunt, în ordine: abab, abac, abad, abba, abbb. Care este ultimul cuvânt generat?
* Pentru definiţia alăturată a subprogramului f, ce se afişează ca urmare a apelului f(125);?
void f(int n)
{ cout << n%10;
if(n!=0)
{ cout << n%10;
f(n/100);
}
}

bacalaureat informatica varianta 1

varianta1

* Variabila x este de tip real. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul real memorat în variabila x aparţine intervalului (5,8]?
* S-a notat cu x%y restul împărţirii numărului întreg x la numărul întreg nenul y şi cu [a] partea întreagă a numărului real a.
citeşte n (număr natural)
z<-0
p<-1
cât timp n>0 execută
c<-n%10
n<-[n/10]
dacă c%3=0 atunci
z<-z+p*(9-c)
p<-p*10
sf_daca
sf_cat_timp
scrie z
* Se consideră o coadă în care iniţial au fost introduse, în această ordine, elementele cu valorile 1 şi 2:1-2. Se notează cu AD(x) operaţia prin care se adaugă elementul cu valoarea x în coadă şi cu EL operaţia prin care se elimină un element din coadă. Câte elemente va conţine coada în urma executării secvenţei de operaţii: AD(4);EL;EL;AD(5);EL;AD(3)?
* Care este numărul maxim de componente conexe pe care le poate avea un graf neorientat cu 20 noduri şi 12 muchii?

test1 bacalaureat informatica subiectul 1

1

* Variabilele x şi y sunt tip int. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 1 dacă şi numai dacă valorile întregi nenule memorate în variabilele x şi y sunt egale?
* Variabila x este de tip real. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul real memorat în variabila x aparţine intervalului (5,8]?
* Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul real memorat în variabila x se află în intervalul (-2,2)?